CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, 27 September 2011

Tajuk 12 : MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN DALAM PENGAJARAN BAHASA Melayu


PENGENALAN
 • Alat pengarangan merupakan alat yang bertanggungjawap untuk menggabungkan  data supaya ia dapat dipersembahkan untuk pembelajaran, latihan mahupun untuk hiburan.
 • Pengarangan (authoring) merujuk kepada pengaturcaraan yang dibuat oleh bukan pengaturcara (programming by non-programmers).
 • Alat pengarangan merujuk kepada perisian yang akan digunakan.

4 PERSPEKTIF ALAT PENGARANGAN
 1. ALATAN (TOOLS)
  • Pakej perisian yang mengarang produk multimedia.
  • Termasuk pengaturcaraan (C++) dan perisian grafik (Photoshop).
 2. PRODUK (ATAU APLIKASI)
  • Hasil dari gabungan kandungan/prosidur dengan menggunakan alat pengarangan.
 3. PEMBANGUN
  • Pengaturcara (programmer), pengarang (author) multimedia dan pereka (designer) produk multimedia.
 4. PENGGUNA
  • Pelanggan yang menggunakan produk multimedia.

PEMILIHAN ALATAN MULTIMEDIA
 • Alat pengarangan bagi multimedia adalah berbeza-beza dari aplikasi pemproses kata yang mudah sehinggalah ke persekitaran multimedia yang kompleks.
 • Pemilihan alat untuk membangunkan produk multimedia bergantung kepada bilangan keperluan yang dikehendaki oleh pengguna.

KRITERIA PEMILIHAN ALATAN
 • FUNGSI
  • Pemahaman yang lengkap bagaimana produk akan terhasil, selalunya bergantung kepada padangan dari pengguna.
 • KANDUNGAN
  • Format, bilangan atau jenis data yang akan digunakan di dalam produk tersebut.
 • PERKAKASAN
  • Platform perkakasan yang dijangka untuk ‘run’ produk.
  • Ia juga meliputi keperluan paparan dan juga kemudahan audio dan video.
 • PERISIAN
  • Keperluan perisian seperti system pengendalian (operating system) ataupun antaramuka dengan perisian lain seperti pangkalan data.
 • PERSEMBAHAN
  • Kelajuan dan keberkesanan yang dijangka semasa menggunakan produk.
  • Selalunya memerlukan ruang storan yang besar kerana menyimpan data yang terdiri dari pelbagai media.
 • ANTARAMUKA PENGGUNA
  • ‘screen layout’, persembahan data, kedudukan kawalan dan visual kepada pengguna.
  • Anataramuka pengguna bergantung kepada kebolehan pengguna itu sendiri.
  • Jadi, pembangun perlu tahu setakat mana pengetahuan atau kemahiran pengguna.
  • Jika pengguna kurang mempunyai pengetahuna komputer, antaramuka mestilah mudah dan ringkas.
 • PANGKALAN DATA
  • Pembangun perlu tentukan samada produk memerlukan pangkalan data atau tidak.
  • Ini selalu bergantung kepada bilangan data yang perlu disimpan di dalam produk.
 • ‘MAINTENANCE AND UPDATE’
  • Kebanyakan produk multimedia sentiasa berubah dan dikemaskini kandunganya.
  • Maka ia memerlukan sokongan sepanjang masa supaya pengguna tidak bertukar ke produk yang lain.
CIRI ALATAN MULTIMEDIA
 • MUKA (PAGE)
  • Muka disini mempunyai istilah yang berbeza bergantung kepada produk yang digunakan.
  • Antara istilah lain yang biasa digunakan ialah bingkai (frame), pentas (stage), template ataupun tertingkap (window).
  • Muka berperanan sebagai bekas (container) untuk objek lain seperti teks, grafik atau kawalan (eg : buttons).
  • Selalunya ia berupaya menyediakan kesan (effects) pada paparan seperti ‘fade in/out’ pada skrin.
 • KAWALAN
  • Kawalan membenarkan pengguna untuk berinteraksi dengan produk.
  • Kawalan juga digunakan untuk menguruskan aliran data, mengumpul data ataupun menguruskan objek seperti ‘zooming’ dan kawalan video.
 • DATA
  • Data bergantung kepada alat pengarangan yang digunakan.
  • Data akan disimpan sebagai sebahagian daripada aplikasi atau sebagai fail luar yang akan dicapai apabila program dilarikan.
  • Data yang disimpan di dalm apliaksi dapat dicapai dengan lebih pantas berbanding dengan yang disimpan di luar aplikasi.
  • Tetapi data yang disimpan di luar memerlukan masa yang singkat untuk memulakan program.
  • Lagi kebaikan penggunaan data luaran ialah jika pengemaskinian dilakukan, ia tidak akan melibatkan laat pengarangan langsung.
  • Jenis-jenis data termasuklah :
   • Teks
   • Grafik
   • Audio
   • Video
   • Pangkalan data
 • LARIAN (EXECUTION)
  • Larian merupakan proses yang mengawal persembahan dan jujukan aplikasi.
  • 2 aspek penting : perkakasan dan perisian.
   • Perkakasan memerlukan ingatan yang besar dan kelajuan pemproses yang tinggi.
   • Manakala perisian pula sering bertukar versi dan cepat berkembang.
  • Selalunya ia merupakan aturcara komputer aras tinggi


0 comments: